BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej

W dniu 26.03.2020 r., o godz. 10.00 odbył się trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Starachowice położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002 jako działka numer 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu - kliknij treść informacji

Author: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept