BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Już od 1992 r. Fundacja pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość na terenie naszego województwa.

Misją Fundacji, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w mieście i regionie świętokrzyskim.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, poprawianiem sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku, misja Fundacji nie uległa zmianie. Nadal za cel działalności, zgodnie ze statutem, Fundacja stawia ograniczanie bezrobocia, wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie poprzez wsparcie finansowe, informacyjne, doradcze lokalnej przedsiębiorczości, realizując przy tym szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne działania Fundacji skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. Działania te są w szczególności realizowane poprzez świadczenie usługi: szkoleniowej, informacyjnej, doradczej, proinnowacyjnej, projektowej (opracowywanie i wdrażanie projektów) oraz poręczycielskiej realizowanej przez Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego FUNDSTAR i pożyczkowej realizowanej przez Fundusz Pożyczkowy FUNDSTAR 2.

Zapraszamy:

ul. Mickiewicza 1a,
tel. 041-274-46-90, faks 041-274-04-09
e-mail: f-arr@pro.onet.pl , www.farr.pl 

Źródło informacji i zdjęcia: http://www.farr.pl/

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept