BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Świadczenia na rzecz obronności

ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE

Obywatele polscy w ramach powszechnego obowiązku obrony są obowiązani do wykonywania świadczeń na rzecz przygotowania obrony państwa na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 XI 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 Na osoby, które ukończyły 16 lat a nie przekroczyły 60 lat, może być nałożony obowiązek świadczeń osobistych na rzecz przygotowania obrony Państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków.

Ponadto na urzędy, instytucje państwowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych polegający na oddaniu w używanie posiadanych nieruchomości, rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa.

Powyższe zadania realizowane są na podstawie decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia lub przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony, podlegających rygorom ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

Organem uprawnionym do wydawania powyższych decyzji jest prezydent miasta.

Author: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept