BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nagrody dla działaczy kultury

Nagrody za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 

Nagrody Prezydenta Miasta Starachowice w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są zgodnie z trybem i zasadami określonymi szczegółowo w Uchwale nr II/12/06 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 marca 2006 roku.

Dla kogo nagrody

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta mogą być przyznane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, a w szczególności za:
- wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury w Starachowicach i poza granicami,
- pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach np. osiedlowych, wśród osób niepełnosprawnych i starszych,
- podejmowanie tematyki związanej z historią, teraźniejszością i przyszłością Starachowic w twórczości artystycznej (fotografia, literatura, muzyka, plastyka, teatr i inne).

Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta mogą też być przyznane za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

 

Jak złożyć wniosek

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury mogą wystąpić:
1) Radni Rady Miejskiej w Starachowicach,
2) stowarzyszenia, fundacje i kluby prowadzące działalność kulturalną na terenie Miasta Starachowice

Zgłoszenie kandydata powinno zostać dokonane na wniosku w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.

 

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury mogą być pieniężne oraz rzeczowe.

Wyróżnieniem Prezydenta Miasta może być: statuetka, dyplom oraz list gratulacyjny.

Wysokość nagrody pieniężnej oraz wartość nagrody rzeczowej jest ustalana corocznie przez Prezydenta Miasta w ramach środków przyznanych w uchwale budżetowej i wynosi od 50% do 150% minimalnego wynagrodzenia (brutto) za rok poprzedni.

 

Uchwała Rady Miejskiej

Wniosek o przyznanie nagrody

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept