BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Programy profilaktyki uzależnień

2022 rok

RAPORT Z REALIZACJI GPPiRPA ORAZ PN ZA 2022 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GPPiRPA ORAZ PN ZA 2022 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022 -2024 

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK

 

2021 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK

Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Starachowice w 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Starachowice w 2021 r.

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023

 

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

 

Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA 2019 rok

Raport GPPN 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe z realizacji zadań GPPiRPA oraz GPPN za 2019 rok

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept