BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice” stanowi dokument strategiczny dla Gminy Starachowice.

Cele opracowania dokumentu wpisują się w strategię UE, w zakresie transformacji gospodarki Europy w kierunku niskoemisyjnym. Pokrywają się one m.in z priorytetami pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez UE zakładającego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł o 20% (dla obszaru Polski przyjęto 15%) oraz zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20%.

Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a w efekcie podjętych działań poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Starachowice. Ponadto PGN będzie stanowił kluczowy dokument wspomagający realizację przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2015-2020.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice /PDF/  

Aneks nr 1 do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice /PDF/

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice - aktualizacja do 2023 roku

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice” został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 IX osi priorytetu POIiŚ, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita przedsięwzięcia: 164 205,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 92 523,93 zł

Wartość dofinansowania: 78 645,34 zł

Wartość wkładu własnego Gminy Starachowice: 13 878,59 zł

Wartość wydatków niekwalifikowanych: 71 681,07 zł

Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

Okres realizacji: 20.05.2013 r. - 30.09.2015 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept