BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe

Szlak czerwony rowerowy Starachowice – Lubianka – Radkowice – Bronkowice – Wykus – Mostki – Rataje – Wąchock – Lipie - Starachowice (62 km)

0,0 km początek szlaku przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
3,0 km skrzyżowanie ul. Moniuszki.
3,6 km ul. Żytnia
5,0 km most na rzeczce Lubiance
9,6 km skraj lasu, zabudowania Rzepina I,
15,5 km Radkowice.
21,3 km droga Wąchock - Siekierno
29,8 km zalew w Mostkach
30,3 km pomnik przyrody Biały Kamień.
35,8 km skrzyżowanie dróg brukowanych, skręt w lewo w kierunku Wąchocka.
37,3 km Rataje.
42,8 km Rynek w Wąchocku
45,3 km droga p. poż nr 7
48,8 km skrzyżowanie z drogą asfaltową nr 744 Starachowice - Radom
54,2 km Lipie - kolumna kamienna z żelaznym krzyżem z 1849 r.
56,3 km przystanek Starachowickiej Kolei Wąskotorowej.
59,3 km Starachowice ul Leśna
62.0 km Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki

Szlak rozpoczyna się przed wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki, na parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Skręcamy w prawo i ścieżką wzdłuż ogrodzenia Zabytkowego Zespołu Wielkopiecowego dojeżdżamy do przejazdu pod torami. Przed torami przy zakładzie Odlewnie Polskie S.A. skręcamy w prawo i jedziemy ul. Wielkopiecową obok bramy zabytkowego Zakładu Wielkopiecowego, w kierunku ul. Radomskiej do przejazdu kolejowego. Skręcamy w lewo na przejazd kolejowy, jadąc dalej w kierunku ul. Kieleckiej. Przejeżdżamy przez most (upust), po prawej stronie mijamy Zalew Pasternik i dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kielecką. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie jadąc prosto, bardzo stromą ul. Moniuszki w górę. Przecinamy ul. Nowowiejską, dalej jedziemy prosto. Po lewej stronie mijamy Szkołę Podstawową Nr 6, a na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Południową. Po prawej stronie mijamy Zalew Lubianka. Skręcamy kolejno w ulice: Żytnią, Smugową , a następnie wjeżdżamy w Jelenią. Dojeżdżamy do ul. Myśliwskiej skręcając w lewo, a następnie zjeżdżamy z ul. Myśliwskiej w prawo. Po betonowych płytach dojeżdżamy do mostu na rzece Lubiance. Przed mostem skręcamy w lewo i leśną, piaszczystą drogą przejeżdżamy pod linią wysokiego napięcia.
Na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w prawo i wyjeżdżamy na most na rz. Lubiance. Ponownie przejeżdżamy pod linią wysokiego napięcia. Dalej łagodnym podjazdem wjeżdżamy na szczyt wzniesienia, prosto w kierunku wsi Radkowice. Wyboistą, miejscami podmokłą drogą zjeżdżamy w dół. Wyjeżdżamy z lasu, przed nami panorama świętokrzyska i zabudowania wsi Rzepin I. Polną drogą dojeżdżamy do skrzyżowania w Rzepinie I. Jadąc prosto, lessowym wąwozem zjeżdżamy stromo w dół do skrzyżowania z drogą asfaltową i skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do tablicy - „Radkowice”.
Po lewej stronie drewniany, zabytkowy kościół w Radkowicach. Jadąc asfaltową drogą mijamy lessowy wąwóz i przystanek nr 3 ścieżki dydaktycznej. Jesteśmy w miejscowości Bronkowice, gdzie warto się zatrzymać w miejscu widokowym. Jadąc dalej dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Z drogi asfaltowej ponownie skręcamy w prawo w drogę leśną. Po lewej stronie mijamy okazały dąb. Jadąc prosto spotykamy znaki niebieskiego szlaku pieszego prowadzącego do kapliczki - pomnika żołnierzy AK w rezerwacie Wykus.
Przecinamy brukowaną drogę: Wąchock – Siekierno. Uwaga- początek czarnego rowerowego szlaku łącznikowego wiodącego w kierunku Wąchocka. Leśnymi drogami dojeżdżamy do zalewu w Mostkach i jedziemy wzdłuż linii brzegowej. Skręcając w prawo jedziemy leśną drogą w kierunku południowo-wschodnim, po lewej stronie ukryty w drzewach pomnik przyrody nieożywionej Biały Kamień. Na skrzyżowaniu z drogą: Siekierno - Wąchock– koniec czarnego szlaku łącznikowego, skręcamy w lewo do Wąchocka. Przejeżdżamy przez miejscowość Rataje, z zabytkową kaplicą Św. Zofii. Krętą i stromą drogą zjeżdżamy w dół do Wąchocka, przecinając drogę krajową nr 42.
Skręcamy w prawo-skos w kierunku zespołu klasztornego O.Cystersów. Zwiedzamy opactwo i muzeum w klasztorze. Brukowaną drogą przejeżdżamy przez budynek bramy, dojeżdżamy do figury Chrystusa i skręcamy w prawo na most na rz. Kamiennej. Po lewej stronie pałac Schoeneberga i odbudowany zalew. Pokonujemy przejazd kolejowy i jedziemy prosto w górę ul. Radomską w kierunku Mirca. Za leśniczówką skręcamy w prawo i wjeżdżamy na drogę pożarową nr 7. Jadąc cały czas prosto docieramy do skrzyżowania z drogą asfaltową: Starachowice - Tychów Stary i dalej – do wioski Lipie. W kierunku Starachowic początkowo jedziemy wraz ze szlakiem czarnym rowerowym, a od ulicy Leśnej również z rowerowym szlakiem żółtym. Między blokami jedziemy na deptak nad wychodnią skalną piaskowca i dojeżdżamy nim do punktu widokowego przy parkingu obok budynku sądu. Panorama Starachowic - na horyzoncie Łysogóry. Dalej ulicami: Staszica i Na Szlakowisku - do parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki, gdzie kończy się szlak

Szlak czerwony rowerowy Cedzyna – Ciekoty – Św. Katarzyna – Bodzentyn – Nowa Słupia – Janowice - Opatów (75 km)

(0,0 km) Cedzyna PKS obiekty noclegowe i gastronomiczne, kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, dojazd komunikacją miejską z Kielc, powiązanie z niebieskim szlakiem rowerowym Dąbrowa - Wola Kopcowa.(4,0 km) Mąchocice Kapitulne,(2,2 km) Przełom Lubrzanki w pobliżu Ameliówka - noclegi (1,2 km) Mąchocice Scholasteria) PKS , schronisko młodzieżowe, powiązanie ze szlakiem czerwonym pieszym, Kuźniaki - Gołoszyce
(2,9 km) Ciekoty -”Żeromszczyzna” - niewielki zbiornik wodny, tereny rekreacyjny, pole namiotowe, powiązanie ze szlakiem niebieskim pieszym, Cedzyna - Wąchock
(2,7 km) 13,9 km Św. Katarzyna - obiekty noclegowe i gastronomiczne, zespół klasztorny Św. Katarzyny XV w., kapliczka i źródełko Św. Franciszka, kapliczka Janikowskich (Żeromskiego), wejście na Łysicę (612 m),
(4,2 km) Bodzentyn PKS - obiekty noclegowe i gastronomiczne, ruiny zamku biskupów krakowskich XIV w., pozostałości murów miejskich - XIV w. ruiny kościoła Św. Ducha - XVII w., Punkt etnograficzny, Muzeum Wsi Kieleckiej, Dyrekcja Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
(3,9 km) Tarczek, kościół p.w. Św. Idziego z XIII w. powiązanie ze szlakiem zielonym pieszym, Starachowice - Łączna, 4 km od czerwonego rowerowego „Wokół Starachowic”. (1,7 km) 29,0 km Świętomarz PKS - kościół p.w. Matki Bożej Wniebowziętej z XIV w.,(1,3 km) Krajków PKS, ( 2,4 km ) Łomno PKS, park podworski,
(2,8 km) Mirocice PKS, (4,1 km) 40,0 km Nowa Słupia PKS, obiekty noclegowe, gastronomiczne, schronisko młodzieżowe, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, Pielgrzym Świętokrzyski, kościół p.w. Św. Wawrzyńca 1678r., wejście na Św. Krzyż (595 m), powiązanie ze szlakami pieszymi: niebieskim - Pętkowice - Św. Krzyż, zielonym - Nowa Słupia - Łagów, czarnym - Nowa Słupia - Szczytniak. (2,1 km) Stara Słupia PKS, pozostałości dworu z XVIII w., (4,3 km) Grzegorzowice, kościół romański z preromańską rotundą z XI w. Szlak Romański, powiązanie ze szlakiem pieszym niebieskim, Pętkowice - Św. Krzyż. ( 4,3 km ) Sarnia Zwola PKS, (3,8 km) Mirogonowice PKS , drewniany dwór z XVIII w., (3,9 km) Nagorzyce PKS, (3,8 km) Janowice PKS, Izba Pamięci mjr Jana Piwnika „Ponurego”, (3,3 km) Kraszków PKS, ( 6,6 km) Truskolasy PKS, ( 4,8 km ) Biskupice, ( 4,7 km) Łężyce ( 10,7 km) Zochcinek PKS , ruiny dworu park ze stawami. (5,6 km) 75,2 km Opatów - obiekty noclegowe, gastronomiczne, trójnawowa bazylika romańska z XII w., pozostałości murów miejskich z Bramą Warszawską z XVI w., zespół klasztorny bernardynów XII - XVIII w., pod miastem system piwnic - obecnie podziemna trasa turystyczna. Połączeniaze szlakami rowerowymi: Opatów - Ujazd - Opatów, Opatów - Malice - Opatów, Opatów - Sadowie - Opatów; niebieski pieszy - Dwikozy - Gołoszyce.

 

Szlak żółty rowerowy „Leśne Dukty” Starachowice – Lubienia (Rezerwat Rosochacz) – Komorniki - Przymiarki – Kutery – Klepacze – Budy Brodzkie - Brody (ul. Tatrzańska) – Ruda – Adamów (Rezerwat „Skały pod Adamowem”) – Starachowice (42 km)

Szlak rozpoczyna się przed wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki im. J. Pazdura, na parkingu przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Przecinamy ulicę i wraz ze szlakami rowerowymi: czarnym i czerwonym, jedziemy w górę ul. Na Szlakowisku . Aleję Armii Krajowej przekraczamy przejściem dla pieszych i dalej jedziemy ul Staszica. Mijamy budynek sądu i wjeżdżamy na punkt widokowy na skałkach. Jadąc dalej ścieżką rowerową, obok kościoła skręcamy w prawo, w ul. Kopalnianą. Po kilkunastu metrach skręcamy w lewo i między blokami dojeżdżamy do ul.Kościelnej - na wprost ciepłowni. Skręcamy ponownie w lewo - do ul. Leśnej. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy w prawo, mijamy po prawej stronie zespół garaży i jadąc w dół przecinamy tor kolejki wąskotorowej Starachowice - Iłża. Droga prosto prowadzi w kierunku Lubieni. Po wyjechaniu na wzniesienie, skręcamy w prawo, mając po lewej stronie wjazd na zakład - byłą kopalnię rudy żelaza „Henryk Szyb". Jedziemy prosto około 600 metrów, a następnie skręcamy w lewo w drogę Starachowice — Lubienia.
Przed osadą Henryk po obu stronach drogi widać liczne „rudne doły" -pozostałości po wydobytej tu rudzie żelaza z tzw. I pokładu. Po przejechaniu około 1.5 km dojeżdżamy do początku wsi Lubienia, można przejechać jeszcze około 100 metrów dalej do zadaszonego miejsca biwakowego i do ścieżki dydaktycznej. Szlak rowerowy wraz ze szlakiem czarnym pieszym skręca w lewo - warto prowadząc rower zobaczyć cały rezerwat „Rosochacz". Droga prowadzi w kierunku północno-wschodnim do wioski Komorniki. Szlak wiedzie dalej prosto i dopiero po około 500 metrach, po dojechaniu do skraju lasu skręca w prawo, w leśną drogę. Około 400 m dalej, kolejna „linia" - dawna linia energetyczna. Jadąc nią dalej 50 m, skręcamy w leśną drogę w prawo i nią docieramy do wioski. Szosę przecinamy w okolicy wioski Przymiarki. Drogą asfaltową jedziemy w kierunku leśniczówki Kutery, przecinając kolejno linie oddziałowe zwane działkami. Jedna z nich prowadzi do zbiornika przeciwpożarowego, a dalej do wioski Budy Brodzkie. Przy następnej linii - leśniczówka i 32 metrowa wieża obserwacyjna straży leśnej. Obok zbudowano pomnik poległym partyzantom okresu II wojny światowej i leśny parking. Kilkaset metrów dalej przecinamy dawną linię kolejki wąskotorowej. Pozostała przecinka, prowadzona na ukos do drogi. Można skręcić ze szlaku w prawo i po około 200 metrach, widoczna jest sztolnia i hałdy kopalni rudy żelaza „Kutery". Wracamy do drogi i jadąc dalej prosto przecinamy bocznicę normalnotorową do zakładu w Zębcu. Mijamy: po prawej stronie rozległy plac, dawny skład drewna „Bekowiny" - po lewej, tereny szkółki Nadleśnictwa Starachowice.
Skręcamy w prawo z głównej drogi przy mogile gajowego, w kierunku leśniczówki Klepacze. Po kilkuset metrach, strzałka kierunkowa do pomnika przyrody. Tu warto przerwać jazdę szlakiem i przejść kilkadziesiąt metrów pieszo. Zobaczymy tam liczne leje krasowe oraz ponor- miejsce w którym wody okresowego strumyka wpływają pod ziemię. Znikają w pociętych szczelinami skałach wapiennych, pokrytych cienką warstwą piasku. Nad ponorem rośnie olbrzymi, 400-letni, pomnikowy dąb „Maciek". Tu też planuje się utworzenie rezerwatu „Zapadnie Doły". Wracamy ze spaceru do drogi i jedziemy do leśniczówki Klepacze, przecinając kolejny raz tor bocznicy do zakładu w Zębcu. Na rozległych polanach znajdują się pastwiska stadniny koni arabskich. Po prawej stronie zbiornik wodny, a za nim w odległości około 200 metrów wyrobisko po kopalni rudy żelaza „Klepacze". Można do niego dotrzeć zbaczając ze szlaku. Szlak prowadzony jest dalej drogą zwaną „Gościniec Brodzki". Mija śródleśna wioskę Budy Brodzkie. Po wyjechaniu z lasu, docieramy do asfaltowej drogi, dwieście metrów dalej zaczynają się Brody. Ulicą Tatrzańska wjeżdżamy na szczyt wzniesienia. Rozległy widok na dolinę rzeki Kamiennej i panoramę Gór Świętokrzyskich.
Jedziemy do końca ulicy, a jednocześnie jest to koniec wioski. Za ostatnim domem skręcamy w prawo, w dół. Ścieżka prowadzi dnem głębokiego wąwozu. U wylotu, po prawej stronie w zboczu, widoczne wejście do ziemnej jamy - kryjówki z okresu II wojny światowej.
Wyjeżdżamy na rozległą dolinkę i skręcając w lewo docieramy do asfaltowej drogi. Ponownie skręcamy w lewo i jadąc w kierunku rzeczki, mijamy nieczynny kamieniołom.
Przed mostkiem kolejny raz skręcamy w lewo, w ścieżkę u podnóża skalnego zbocza. Jadąc przez szeroką dolinę docieramy do ulicy Podgórze w miejscowości Brody, a następnie do drogi z Połągwi. Skręcamy w prawo, mostkiem przekraczamy rzeczkę Świętojankę i pod wiaduktem dojeżdżamy do drogi z Lubieni. Za przejazdem kolejowym / w dole zadaszona wiata i ławki węzła szlaków/ skręcamy w drogę wzdłuż zalewu i dojeżdżamy do wioski Ruda. Przed szkołą skręcamy w prawo, w ul. Widok. Wspinamy się na wzniesienie - rozległy widok na zalew, tamę i zabudowania wioski Krynki. Przy figurze skręcamy w prawo, w ul. Wspólną /wysoki wiadukt kolejowy/ i nią docieramy do skraju lasu. Kilkadziesiąt metrów dalej dojeżdżamy do drogi Brody — Starachowice. Jadąc dalej skrajem lasu skręcamy w lewo, w kierunku Adamowa. Przed wioską przecinamy linię oddziałową. W nią warto zboczyć ze szlaku - około 300 metrów. Dotrzemy do rezerwatu „Skały pod Adamowem". Jest to grupa skał / około l,5 km długości/ o ciekawej budowie i urzeźbieniu, unikalna flora i wiekowy drzewostan. Wracamy do szlaku w wiosce i po przejechaniu kilkuset metrów , wjeżdżamy ponownie w las. Droga łagodnie prowadzi w dół, do ulicy Długiej w Starachowicach. Nią dojedziemy do ul. Iłżeckiej, a dalej prosto. Po przecięciu torów kolejki, za światłami, skręcamy w lewo jadąc obok ogrodzeniem placu targowego. Wraz ze znakami czerwonego szlaku pieszego, obok peronu kolejki wąskotorowej Starachowice Wschodnie, docieramy do przejazdu kolejowego. Za przejazdem w prawo, w ul. Wierzbową, a następnie w prawo na most i dalej ulicą Rogowskiego. Przekraczamy tory kolejowe i jadąc w lewo obok ogrodzenia zespołu wielkopiecowego, docieramy do parkingu przed Muzeum, a zarazem do końca szlaku.

  

Czarny szlak rowerowy Świętomarz – Starachowice – Iłża (51 km)

(0,0 km) początek szlaku - Świętomarz - kościół gotycki (XIV - XV w.), połączenie z „Głównym szlakiem rowerowym Gór Świętokrzyskich” (czerwonym), szlak prowadzi drogą lokalną do Tarczka.
(2,5 km) Tarczek - kościół XIII w., szlak przecina ruchliwą drogę nr 752 i drogą lokalną prowadzi w kierunku Radkowic, 4,50 km - po lewej mijamy Śniadkę.
(9,0 km) Radkowice - po prawej kościół drewniany XVII w., szlak skręca w lewo, drogą leśną i częściowo dawnym torowiskiem kolejki wąskotorowej prowadzi w kierunku Starachowic.
(18,0 km) Starachowice, szlak prowadzi ulicami: Myśliwską, Ostrowiecką, 17 Stycznia, Wierzbową, Rogowskiego do Muzeum Przyrody i Techniki. Dalej szlak prowadzi ulicami Piłsudskiego, Krywki, Partyzantów, Kopalnianą, następnie drogą leśną w kierunku Ostrożanki i Tychowa Starego.
(27,0 km) Tychów Stary, następnie w pobliżu byłych kopalni Mikołaj, Rudka i Irena do Trębowca. (34,0 km) Trębowiec.
(38,0 km) Osiny, dalej szlak prowadzi drogą lokalną do Pakosławia i Iłży.
(44,0 km) Pakosław.
(50,0 km) Iłża, koniec szlaku na dworcu PKS.

Szlak czarny rowerowy Wąchock – Mirzec – Trębowiec – Zbijów – Rogów – Szydłowiec (ok. 35,5 km)

(0,0) Początek szlaku na Rynku w Wąchocku - PKS, pomnik Ponurego, węzeł wielu szlaków rowerowych i pieszych, następnie szlak prowadzi obok Domu Kultury i Szkoły w stronę zabudowań klasztornych.
(0,3) zespół klasztorny opactwa Cystersów z XII w i kościół romański p.w. Najświętszej Marii Panny i św. Floriana. Przed ogrodzeniem klasztornym szlak skręca w lewo (200m bruku) przez budynek bramy oraz obok figury Chrystusa niosącego krzyż.
(0,5) na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, po lewej pomnik Sołtysa, następnie przez most na rzece Kamiennej, po lewej zapora – dawny upust, zalew oraz pałac Schoenberga (w remoncie). Następnie prosto przez tory kolejowe relacji Skarżysko-Kamienna – Starachowice, i prosto drogą asfaltową przez przedmieścia a następnie las.
(7,9) Miejscowość Mirzec - skrzyżowanie (PKS, odbudowany dworek - willa modrzewiowa z XIXw. w parku z pomnikowymi drzewami, kościół św. Leonarda z poł XIXw.), szlak prowadzi w kierunku Wierzbicy.
(11,2) Trębowiec - skrzyżowanie (PKS), szlak skręca w lewo, początkowo w asfaltową drogę lokalną później gruntową drogę leśną
(14,9) wieś Zbijów Mały - skrzyżowanie, szlak prowadzi prosto do (16,3) wsi Zbijów Duży, na skrzyżowaniu szlak skręca w prawo i prowadzi do leśniczówki Zbijów (17,5) przy drodze grupa 10 sztuk dębów szypułkowych - pomników przyrody, po lewej rezerwat "Góra Piekło".
(19,1) wieś Mirów z drewnianym dworkiem otoczonym parkiem 2,5ha,
(21,0) wieś Rogów - rozwidlenie dróg, szlak prowadzi lewoskos w kierunku wsi Gąsawy (26,4) skrzyżowanie, szlak prowadzi prosto na przystanek PKP Szydłowiec (27,9) skrzyżowanie, szlak skręca w prawo do Szydłowca.
(31,9) miasto Szydłowiec z XV w. Szlak przecina drogę krajową nr 7. W mieście zwiedzamy m.in. późnorenesansowy ratusz, gotycki kościół pod wezwaniem św. Zygmunta, wczesnorenesansowy zamek, w zamku Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych).
(35,4) Szydłowiec – Zamek. Koniec szlaku.

 

Szlak żółty rowerowy Pielgrzymkowy „Miejsca Mocy”

Szlak ten jest szlakiem długodystansowym skupionym na miejscach o charakterze religijnym, a często i pielgrzymkowym. Tworzy zamknięta pętlę, której początek i koniec znajduje się w Kielcach. Został on wytyczony w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu przebiegał drogami o dużym natężeniu ruchu samochodowego.
Trasa szlaku łączy miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne obiekty sakralne zlokalizowane w województwie świętokrzyskim.
Przebieg szlaku: Kielce, Suków, Piotrkowice, Pińczów, Młodzawy, Małe, Zagość, Wiślica, Pacanów, Zborówek, Beszowa, Rytwiany, Sulisławice, Bogoria, Nowa Słupia, (wejście na Święty Krzyż), Kałków – Godów, Radkowice, Wąchock, Skarzysko-Kamienna, Czarna, Sielpia, Kurzelów, Włoszczowa, Kossów, Nagłowice, Jędrzejów, Małogoszcz, Piekoszów, Kielce.
Na terenie powiatu starachowickiego szlak przebiega przez: Michałów – Marcinków, Wąchock, Rataje, Sieradowicki Park Krajobrazowy (Rezerwat „Wykus”), Bronkowice, Radkowice, Rzepin, Dąbrowę, Kałków.

 

Zapraszamy na wycieczki rowerowe

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept