BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Starachowice

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo:
- niezrzeszonych - posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Starachowice,
- zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Miasta Starachowice.

Stypendia sportowe finansowane są ze środków budżetowych Miasta Starachowice. Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia sportowe uzależnione są od możliwości finansowych Miasta i określa się je corocznie w uchwale budżetowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych Prezydent Miasta powołuje komisję do spraw stypendiów sportowych, która opiniuje składane wnioski i przedstawia je Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.

Dla kogo stypendium sportowe

Stypendium sportowe ma na celu wspieranie zawodników szczególnie uzdolnionych:
1) w kategorii juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
2) uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich, będących medalistami Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich,
3) w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe w grach zespołowych.

Jak złożyć wniosek

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego mogą wystąpić:
1) Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie Miasta Starachowice,
2) Komisje Rady Miejskiej w Starachowicach,
2) Osoby zainteresowane.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek wnioskodawcy na następujące okresy:

dyscypliny indywidualne

a) od 1 stycznia do 30 czerwca - za wyniki sportowe uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium sportowego,
b) od 1 lipca do 31 grudnia - za wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 30 czerwca w danym roku kalendarzowym

dyscypliny zespołowe

a) od 1 stycznia do 30 czerwca - za udział danego zespołu, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego okres przyznania stypendium sportowego, na poziomie rozgrywek ligowych określonym szczegółowo w regulaminie,
b) od 1 lipca do 31 grudnia - za udział danego zespołu, według stanu na dzień 30 czerwca danego roku kalendarzowego, na poziomie rozgrywek ligowych określonym szczegółowo w regulaminie

Wnioski o stypendium należy składać do Prezydenta Miasta Starachowice:
1) w przypadku stypendium sportowego przyznawanego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
2) w przypadku stypendium sportowego przyznawanego na okres od 1 lipca do 31 grudnia w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego,

Ile wynosi stypendium sportowe

Stypendium sportowe przyznawane jest na okres sześciu miesięcy i wypłacane jest w sześciu miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

Podstawą wyliczenia kwoty stypendium jest minimalne wynagrodzenie (brutto) za pracę ustalone na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przypadające na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego.

Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach indywidualnych może wynosić:

1) medal Igrzysk Olimpijskich - do wysokości 300 % minimalnego wynagrodzenia brutto
2) medal Mistrzostw Świata - do wysokości 200 % minimalnego wynagrodzenia brutto
3) medal Mistrzostw Europy - do wysokości 150 % minimalnego wynagrodzenia brutto
4) medal Mistrzostw Polski - do wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia brutto
5) medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia brutto

Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium brutto w dyscyplinach zespołowych jest uzależniona od poziomu rozgrywek, w których występuje dany zespół i szczegółowo określa ją regulamin przyznawania stypendium sportowego.

 

Akty prawne i wniosek o przyznanie stypendium:

Uchwała nr I/3/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 stycznia 2011 roku

Uchwała nr XII/7/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011 roku

 

Wniosek o przyznanie stypendium

Author: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept