BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

Regionalna Izba Gospodarcza

Regionalna Izba Gospodarcza jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych oraz apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze. W 1994 roku z inicjatywy pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i okolicznych gmin powstała Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach.

Osobowość prawną zyskała na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 3 marca 1994 r. Siedzibą Regionalnej Izby są Starachowice. Z tego powodu wśród jej członków dominują firmy z powiatu starachowickiego. Izba zrzesza niemal wszystkie wiodące podmioty gospodarcze z branży metalowej, motoryzacyjnej, spożywczej, drzewnej, budowlanej i transportowej.
Działalność Izby:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
2. Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako podstawy rozwoju ekonomicznego regionu. Integracja lokalnego środowiska gospodarczego.
3. Przekazywanie i koordynacja przepływu informacji gospodarczej.
4. Organizowanie szkoleń i seminariów.
5. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z innymi regionami kraju oraz zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
6. Reprezentowanie członków Izby wobec organów samorządu lokalnego i administracji państwowej.
7. Prowadzenie Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw.

 

ZAPRASZAMY DO BIURA od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice

Telefon: 41 274 04 08

Fax: 41 274 04 08

e- mail: info@rig.org.pl

http://www.rig.org.pl/

 

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept