BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Opłata od posiadania psa

Urząd Miejski w Starachowicach ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel. Centrala 041-273-82-00, 041-273-83-00

Opłata od posiadania psa w 2020 r. wynosi 36,00 zł (od jednego psa).

I. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Pracownicy zajmujący się opłatą od posiadania psa:

Elżbieta Piszczyk (wymiar opłaty)

tel. (41) 273-83-75

e-mail: elzbieta.piszczyk@starachowice.eu

Agnieszka Szumielewicz (księgowość, windykacja należności)

tel. (41) 273-82-98

e-mail: agnieszka.szumielewicz@starachowice.eu

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

- oświadczenie w przypadku utraty psa;

- oświadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wszczepienia elektronicznego identyfikatora - w przypadku uzyskania prawa do zwolnienia z opłaty na podstawie Uchwały RM.

druk oświadczenia znajdziesz: tutaj

III. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji określającej wysokość opłaty wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

IV. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Biuro Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu.

V. TERMIN PŁATNOŚCI OP ŁATY:

Opłata za dany rok podatkowy płatna w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego lub
w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku, w przypadku wejścia w posiadanie psa, po dniu 30 czerwca.

Płatnicy mogą dokonywać wpłat z tytułu opłaty za posiadanie psa:

drogą elektroniczną – przez internet na ogólny rachunek dochodów Urzędu Miejskiego:
27 1020 2629 0000 9702 0362 0044

lub bezpłatnie (bez dodatkowych opłat i prowizji) w oddziałach Banku PKO BP w Starachowicach:

- Aleja Armii Krajowej 23 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

- Radomska 48 poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 17.00

VI. OBJAŚNIENIA:

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),

- osób powyżej 65 lat, prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego psa,

- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde gospodarstwo.

Podstawa prawna: art. 18a ustawy z dnia 12.01.1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity – Dz.U.
z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept