BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Podatki

Do kategorii podatków lokalnych należą:

- podatek od nieruchomości, uregulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,

- podatek od środków transportowych, uregulowany ustawą o podatkach i opłatach lokalnych:

- podatek rolny, uregulowany ustawą o podatku rolnym,

- podatek leśny, uregulowany ustawą o podatku leśnym,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, uregulowany ustawą o zryczałtowanym - podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- podatek od spadków i darowizn, uregulowany ustawą o podatku od spadków i darowizn,

- podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych stanowią dochody własne gminy. Na mocy innych regulacji ustawowych rady gminy bądź też wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą w pewnym zakresie kształtować niektóre elementy konstrukcyjne tych podatków, przede wszystkim stawki podatkowe oraz ulgi i zwolnienia.

Podatki lokalne normują ustawy: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), art. 1, ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.), art. 10, ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 205 ze zm.), art. 18, ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2016 r.,poz. 617 ze zm.), art. 6, 12 i 13e, ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 374), art. 4 i 6-7, ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), art. 2, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.), art. 4.

Author: Anna Pocheć
anna.pochec@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept