BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

II Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

II Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Marcin Gołębiowski
 
Wykonuje zadania powierzone przez Prezydenta, do których w szczególności należy:
 1. Nadzorowanie miejskich jednostek organizacyjnych, realizujących zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu;
 2. Zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 3. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 4. Całokształt spraw związanych z rozwojem kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji;
 5. Utrzymanie i remonty komunalnych i socjalnych zasobów mieszkaniowych.

Prezydent ds. Społecznych prowadzi bezpośredni nadzór nad:

 1. Referatem Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta;
 2. Referatem Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych;
 3. Referatem Obsługi Informatycznej;
 4. Placówkami oświatowymi;
 5. Miejską Biblioteką Publiczną;
 6. Centrum Usług Wspólnych;
 7. Centrum Usług Społecznych;
 8. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;
 9. Parkiem Kultury;
 10. Starachowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.;
 11. Spółdzielnią Socjalną ”Starachowiczanka”;
 12. Środowiskowym Domem Samopomocy w Starachowicach.
 

Dane kontaktowe

Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta

pokój: 114 (I piętro)

tel: 41 273 82 08

e-mail: vice@starachowice.eu

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept