BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Rafał Piwnik
Pokój: 200 (II piętro)
tel.: 41-273-83-16
e-mail: rafal.piwnik@starachowice.eu


Do zadań Samodzielnego Stanowiska d/s Nadzoru Właścicielskiego należy:

1. Koordynacja zadań właścicielskich Miasta w stosunku do spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje.

2. Opracowywanie analiz efektywności działalności spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały lub akcje oraz działalności jednostek budżetowych wskazanych przez Prezydenta.

3. Opracowywanie rocznych informacji z działalności spółek w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej, majątku spółki, przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego w oparciu o właściwe sprawozdania.

4. Przygotowywanie lub opiniowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących spółek i innych jednostek.

5. Utrzymywanie bieżących kontaktów z zarządami spółek i radami nadzorczymi tych spółek.

6. Nadzór nad weryfikacją taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept