BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zespół Obsługi Prawnej

Aleksandra Muszyńska - Marzec

Stanowisko: Radca Prawny, Koordynator Zespołu Obsługi Prawnej
Pokój: 108 (I piętro)
tel: 41-273-82-29
e-mail: aleksandra.muszynska-marzec@starachowice.e
 

Iwona Kołbuc - Gospodarczyk

Stanowisko: Radca Prawny
Pokój: 108 (I piętro)
tel: 41-273-82-29
e-mail: iwona.kolbuc-gospodarczyk@starachowice.eu
 

Do zadań Zespołu Obsługi Prawnej należy:

1. Obsługa prawna Prezydenta, komórek organizacyjnych urzędu oraz Rady Miejskiej.

2. Reprezentowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

3. Uczestnictwo w prowadzonych na rzecz miasta rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w szczególności umów długoterminowych lub nietypowych.

4. Uczestnictwo w opracowywaniu aktów normatywnych oraz umów.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept