BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Obsługi Informatycznej

Pracownicy Referatu Obsługi Informatycznej

Kierownik: Sebastian Krawczyk
Stanowisko: kierownik
Pokój: 228 (II piętro)
Tel: 41-273-83-04
e-mail: sebastian.krawczyk@starachowice.eu

Paweł Latała
Stanowisko: Główny Specjalista
Pokój: 225 (II piętro)
Tel: 41-273-83-50
e-mail: pawel.latala@starachowice.eu, roi@starachowice.eu

Damian Lisowski
Stanowisko: informatyk
Pokój: 225 (II piętro)
Tel: 41-273-83-50
e-mail: damian.lisowski@starachowice.eu

Tomasz Łuczyński
Stanowisko: informatyk
Pokój: 228A (II piętro)
Tel: 41-273-82-85
e-mail: tomasz.luczynski@starachowice.eu
 
Jacek Przepióra
Stanowisko: inspektor
Pokój: 228A (II piętro)
Tel: 41-273-82-85
e-mail: jacek.przepiora@starachowice.eu

Do zadań Referatu Obsługi Informatycznej należy:

1. Utrzymywanie w sprawności sprzętu informatycznego w urzędzie.

2. Inicjowanie i wdrażanie nowych zastosowań informatyki w pracy Urzędu.

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu na rzecz stałej aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej oraz wsparcie techniczne i współpraca z Referatem Administracji i Kadr w zakresie tworzenia, rozwoju i administrowania portalami Gminy Starachowice.

4. Aktualizacja i rozbudowa programów informatycznych dla potrzeb komórek organizacyjnych.

5. Dbałość o optymalne i bezpieczne wykorzystanie wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu.

6. Dbałość o rozwój i funkcjonowanie poczty elektronicznej.

7. Prowadzenie ewidencji stanowisk komputerowych, ich wyposażenia w formie „Centralnego Rejestru Oprogramowania i Sprzętu”.

8. Prowadzenie kontroli właściwego wykorzystania i użytkowania sprzętu.

9. Administrowanie Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

10. Wdrażanie procedur i nadzór nad ich realizacją zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-83-04

 

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept